DIRECCIÓ i COORDINACIÓ PEAFS
DEL CENTRE EDUCATIU

Assumpte: AULA CICLISTA 2023. Inscripció

La Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, continuarà amb el conveni de col·laboració amb la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del programa «Aula Ciclista» durant l’any 2023.

El programa “Aula Ciclista” és un projecte d’innovació educativa que té com a objectiu fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i divulgació del ciclisme en l’àmbit escolar, fomentar l’ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible i formar en hàbits saludables i educació en valors.

Es va iniciar al curs 19-20 i està dirigit a alumnes que cursen 5é i 6é d’Educació Primària i 1r i 2n d’E.S.O dels Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport-CEPAFE reconeguts.

L'activitat consta d’una sessió prèvia d’informació al professorat i d’una unitat didàctica de tres sessions teòric-pràctiques que es desenvoluparan durant l'horari lectiu. En la primera sessió teòric-pràctica, l'alumnat rebrà formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport; en la segona, es realitzarà una pràctica d’ús i familiarització amb la bicicleta, i en la tercera, recorreran un circuit urbà on l'alumnat s'enfrontarà a situacions quotidianes per a dominar la normativa viària i el maneig de la bicicleta.

Les bicicletes i el material necessari per al desenvolupament del programa serà aportat per la federació de ciclisme.

Si esteu interessats, com a centre CEPAFE haureu d'inscriure’s fins al 20 de desembre 2022, al web aulaciclista.fccv.es, on teniu més informació.

Entre les inscripcions, s’establirà un ordre de preferència per a la participació en el programa Aula Ciclista que respondrà als criteris següents:

  1. Centres CEPAFE en 2022 (curs 21-22) que no s'hagen inscrit anteriorment en el programa Aula Ciclista en cap dels dos cursos anteriors (cursos 20-21 i 21-22), i que no tenen previst realitzar Esport a l’Escola durant l'any 2023.

  2. Centres CEPAFE en 2022 (curs 21-22) que no s'hagen inscrit anteriorment en el programa Aula Ciclista en cap dels dos cursos anteriors (cursos 20-21 i 21-22), i que hagen sigut seleccionats per a realitzar Esport a l’Escola durant 2023.

  3. Centres CEPAFE en 2022 que van participar en l'edició 2020-2021 d'Aula Ciclista.

  4. Centres CEPAFE en 2022 que van participar en l'edició 2021-2022 d'Aula Ciclista.

Els centres que ja han participat en alguna de les edicions anteriors del programa Aula Ciclista, hauran d'inscriure a les classes, l'alumnat de les quals, encara no hagen participat en aquest.

Esperem que gaudiu d’Aula Ciclista i li doneu suport. Atentament.

 

 

 

 

Descargar la carta de bienvenida

 
 
 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)

Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es