Marzà: Aula Ciclista es un nou projecte que uneix esport i educacio als centres educatius

24 DE JULIO DE 2019

El proyecto se iniciará en octubre de 2019

MarzA�-Aula-Ciclista-es-un-nou-projecte-que-uneix-esport-i-educacio-als-centres-educatius

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport posarà en marxa el programa 'Aula Ciclista', que aquest programa té com a finalitat fomentar la pràctica de l'activitat física i el coneixement i divulgació del ciclisme en l'àmbit escolar, així com l'ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible.

Aula Ciclista es farà a les escoles i instituts valencians, i s'adreça a l'alumnat que cursa 5é o 6é d'Educació Primària i 1r o 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

Segons el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, "el programa 'Aula Ciclista' uneix esport i educació de la mateixa manera que altres projectes com 'Pilota a l'Escola' i 'Esport a l'Escola'". En aquest sentit Marzà ha recalcat que "pensem que és un programa excel·lent perquè, a banda de divulgar entre l'alumnat el coneixement i la divulgació del ciclisme, fomentarà l'ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible, així com els avantatges per a la salut que té el desplaçament amb bici, l'estalvi econòmic que suposa i el respecte a la resta dels usuaris".

La activitat es desenvoluparà mitjançant unitats didàctiques amb sessions teoricopràctiques, en l'horari lectiu. Cada unitat didàctica constarà de dues sessions d'una hora de durada cada una. Una primera, en la qual l'alumnat rebrà formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport, i una segona, amb exercicis pràctics sobre l'ús de la bicicleta, en què es recorrerà un circuit urbà on l'alumnat s'enfrontarà a situacions quotidianes per a dominar la normativa viària i el maneig de la bicicleta.

Per a això, la Conselleria convocarà, en els pròxims dies, subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per a dur avant el programa, amb un pressupost de 200.000 euros.

Les entitats beneficiàries seran les encarregades d'aportar les bicicletes per a l'alumnat així com el material necessari per al desenvolupament d'aquest programa de foment de l'esport. 

Dels 200.000 euros d'aquestes subvencions, es destinaran 110.000 euros a personal tècnic i 30.000 euros a personal per a la coordinació, comunicació, seguiment i avaluació del programa.

Així mateix s'assignaran 50.000 euros per a material esportiu i, finalment, per a material didàctic, material d'oficina pàgina web, multimèdia i altres despeses de gestió del programa, s'hi destinaran 10.000 euros.

Fuente: Generalitat Valenciana

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)

Tel.: 96.390.49.32 - 96.390.49.34
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es