Facebook Twitter Youtube Linkedin Español

imagen 

DIRECCIÓ CEPAFE i COORDINACIÓ PEAFS
DEL CENTRE EDUCATIU

Assumpte: AULA CICLISTA 2023-2024. Inscripció

La Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, continuarà amb el conveni de col·laboració amb la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de la 5a edició del programa «Aula ciclista» durant el pròxim curs 2023-2024.

El programa “Aula ciclista” és un projecte d’innovació educativa que té com a objectiu fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i divulgació del ciclisme en l’àmbit escolar, fomentar l’ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible i formar en hàbits saludables i educació en valors.

Es va iniciar el curs 2019-2020 i està dirigit a l’alumnat que cursa 5é i 6é d’Educació Primària i 1r i 2n d’E.S.O dels Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport-CEPAFE reconeguts.

L'activitat consta d’una sessió prèvia d’informació al professorat i d’una unitat didàctica de tres sessions teòric-pràctiques que es desenvoluparan durant l'horari lectiu. En la primera sessió de sensibilització pràctica, l'alumnat rebrà formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport; en la segona, es realitzarà una pràctica d’ús i familiarització amb la bicicleta, i en la tercera recorreran un circuit urbà on l'alumnat s'enfrontarà a situacions quotidianes per a dominar la normativa viària i el maneig de la bicicleta.

Les bicicletes i el material necessari per al desenvolupament del programa serà aportat per la Federació de Ciclisme.

Si esteu interessats, com a centre CEPAFE haureu d'inscriure’s fins el 9 de juny de 2023, al web aulaciclista.fccv.es, on teniu més informació.

Donada la gran quantitat de centres CEPAFE reconeguts, i encara que estem augmentant tots els anys l’aportació econòmica al programa, no podem arribar a tots els centres i és necessari establir un ordre de preferència i selecció de les inscripcions per a la participació en el programa Aula ciclista 23-24, que respondrà als criteris següents:

1. Centres CEPAFE en els dos últims anys (2022 i 2023), que no hagen realitzat el programa Aula ciclista.

2. Centres nous reconeguts CEPAFE per primera vegada en 2023 (projecte PEAFS curs 2022-2023)

Els centres que ja han participat en alguna de les edicions anteriors del programa Aula Ciclista, no podran participat en el curs 2023-2024.

Esperem que gaudiu d’Aula ciclista i li doneu suport.

Atentament

imagen

 Descargar la carta de bienvenida

 
 
 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)

Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es