Educació col·labora amb la Federació de Ciclisme per al desenvolupament del programa 'Aula ciclista'

26 DE JULIO DE 2019

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports aportará 200.000 euros.

Educacio-colA�labora-amb-la-Federacio-de-Ciclisme-per-al-desenvolupament-del-programa-Aula-ciclista

El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i la Federació de Ciclisme per al desenvolupament del programa 'Aula ciclista' en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

La Conselleria aportarà un total de 200.000 euros per a finançar les despeses derivades del desenvolupament i el funcionament del programa 'Aula ciclista' (personal tècnic i de coordinació o el material esportiu, entre altres).

D'altra banda, la Federació de Ciclisme realitzarà les activitats subvencionades i farà constar expressament la col·laboració de la Generalitat.

Així mateix, la Federació designarà, en col·laboració amb la Direcció General d'Esport, els tècnics especialistes necessaris per a la realització de les jornades teoricopràctiques en els centres escolars que s'establisquen.

Aquestes jornades, dirigides a alumnes de 5é i 6é de Primària i 1r i 2n d'ESO, constaran de dues sessions: una teòrica, amb formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport, i una pràctica, amb exercicis de l'ús de la bicicleta en un circuit urbà.

Fuente: Generalitat Valenciana

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)

Tel.: 96.390.49.32 - 96.390.49.34
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es